Behöver man utbildning för att få köra terränghjuling??

Enligt lag krävs det förarbevis för att framföra en terränghjuling.

Men om du har ett körkort utfärdat före år 2000 gäller det som förarbevis.

 

 

Om jag använder terränghjulingen yrkesmässigt då,

Vad krävs då?

Enligt Arbetsmiljölagen behöver du

Utbildningsbevis / yrkesbevis

Arbetsmiljölagen säger i 3 Kapitel, 3 paragrafen

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden,

under vilka arbetet bedrivs,

och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Kontakta oss om du har frågor funderingar

A & B Terrängtjänst AB
Söder om Stockholm

Tel: 073-625 41 40
E-post: terrangtjanst@gmail.com