Olika nivåer UTBILDNINGSBEVIS

Säker skogs A är motsvarande förarbeviset, (är en dags utbildning)

Säker Skogs B är körning med släp efter fyrhjulingen samt lättare körning i terräng, med släp tillkopplat.  (cirka en halvdags utbildning)

Säker Skogs C avanserad körning i terräng, med både maskin och maskin med tillkopplad släp, (cirka en dagsutbildning)

Dessa måste tar i ordning där man börjar med A nivån.

Intensivutbildning under flera dagar, som följer av Arbetarskyddsstyrelsen och Transportstyrelsens granskad kursplan, och gör dig till en effektiv och säker förare i terrängen.

Detta tas upp under utbildningen
Teori (lagar och förordningar).
Körning grunder i körgård/bana.
Tillämpad och avancerad terrängkörning.
Säkerhet och körekonomi.

Utbildningsbeviset styrker att du har en yrkesutbildning för proffs. Tryggt för arbetsgivaren och bra för småföretagaren som säljer sina tjänster till kommuner eller entreprenörer.

Kursen genomförs med max 4 elever/instruktör och varje elev har tillgång till en egen maskin.

Flera maskinfabrikat finns representerade och minst hälften av maskinerna är utrustade med släp.

Önskar Du avlägga prov för Transportstyrelsens förarbevis ser vi till att det finns en examinator på plats vid kursens slut.

 

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3 §


Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.
Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

 

 

När du går utbildning hos oss får du prova att köra olika fabrikat av terränghjulingar då egenskaperna de olika maskinerna emellan skiljer dem åt .

Just nu har vi Can-Am, Polaris, Honda och Goes.

Samt släp från Carlmans i Trosa